wschen的个人主页

https://bbs.yantuchina.com/u.php?uid=7965  [收藏] [复制]

wschen

 • 5

  关注

 • 12

  粉丝

 • 8

  访客

 • 等级:实习生
 • 总积分:43
 • 保密,2007-07-11

最后登录:2020-05-15

更多资料

新鲜事

wschen
非常全的---岩土工程专业英语词汇A-Z
转发  |  收藏  |  评论
2012-11-24 [来自版块 - 〖岩土工程资料大全〗]
wschen
高等土力学英文版(Braja M. Das)
wschen
非常想弄懂库仑土压力系数是如何推导计算来的,求过程。 也试过用matlab去推导,但没有获得同样的结果,有成功者,也求其求解过程。 ..
转发  |  收藏  |  评论
2012-06-15 [来自版块 - 综合讨论与精华区]
wschen
dddddddddddd
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-12 [来自版块 - 路桥工程]
wschen
离散单元程序UDEC-3DEC
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-12 [来自版块 - 隧道及地下工程]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-12 [来自版块 - 隧道及地下工程]
wschen
dddddddddddddddddddd
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-12 [来自版块 - 论文写作与文献]
wschen
dddddddddddddddd
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-12 [来自版块 - 隧道及地下工程]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-10 [来自版块 - 路桥工程]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-12-10 [来自版块 - 路桥工程]
wschen
wschen
地质灾害预报预警与应急指挥及综合防治实务全书,很全的书。
wschen
虽然贵点,值得啊
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
dddddddddddddddddddddddddddddd
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
gggggggggggggggggggggggg
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
wschen
转发  |  收藏  |  评论
2011-11-30 [来自版块 - 岩土工程勘察]
12

Powered by phpwind v8.7 Certificate Copyright Time now is:07-11 22:19
©2003-2011 版权所有 Gzip enabled 浙ICP备14021682号-1 浙公网安备 33010602003799号 Total 0.018619(s)